TMKda tedbir nafaakası başlığıyla düzenlenen bir nafaka türü bulunmamakla tedbir […]
İrat şekilde ödenmesine hükmedilen yoksulluk nafakası, belli durumların gerçekleşmesiyle kendiliğinden […]
Yoksulluk nafakası ödenme şeklini taraflar anlaşarak belirleyebilir ve hâkimin anlaşmayı […]
Yoksulluk nafakasında zamanaşımının iki durum bakımından ayrı ayrı ele alınması […]
Hâkim, yoksulluk nafakasına hükmedilmesi için gereken şartların gerçekleştiğine kanaat getirirse, […]
Süresiz olarak hükmedilen yoksulluk nafakasının zaman içerisinde çeşitli faktörlerden etkilenmesi […]