TMKda tedbir nafaakası başlığıyla düzenlenen bir nafaka türü bulunmamakla tedbir […]
1.Tarafların boşanmayı birlikte talep etmeleri yahut bir eşin açtığı boşanma […]
İrat şekilde ödenmesine hükmedilen yoksulluk nafakası, belli durumların gerçekleşmesiyle kendiliğinden […]
Yoksulluk nafakası ödenme şeklini taraflar anlaşarak belirleyebilir ve hâkimin anlaşmayı […]
Yoksulluk nafakasında zamanaşımının iki durum bakımından ayrı ayrı ele alınması […]
Hâkim, yoksulluk nafakasına hükmedilmesi için gereken şartların gerçekleştiğine kanaat getirirse, […]
Süresiz olarak hükmedilen yoksulluk nafakasının zaman içerisinde çeşitli faktörlerden etkilenmesi […]
 Medeni Kanun madde 166/3 şartları yerine geldiği takdirde hakim boşanma […]
4721 sayılı Türk Medeni kanunun düzenlediği genel boşanma sebepleri; evlilik […]
Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi, evlilik birliği eşlerin ortak hayatı […]