Yoksulluk nafakasında zamanaşımının iki durum bakımından ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir. Bunlarda ilki, davacının yoksulluk nafakasını boşanma davasıyla değil de, boşanma davasından sonra ayrı bir dava ile ileri sürmesi halidir. Boşanma davasıyla beraber yoksulluk nafakası talep edilmemişse; bu durumda, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen taraf boşanma kararı kesinleştikten sonra bir yıllık zamanaşımı süresi içinde yoksulluk nafakası talebinde bulunabilir (TMK. m.178). Kanun koyucu hükümde yer alan süreyi belirlerken, tarafların arasındaki özel durum sebebiyle uzun süre karşı karşıya gelmemeleri ve olumsuz olayların yaşanmaması amacıyla söz konusu süreyi diğer sürelere nazaran daha kısa tutmuştur. Yoksulluk nafakasında zamanaşımına ilişkin ikinci durum ise, ilama bağlı yoksulluk nafakası alacağının on yıllık zamanaşımına tabi olmasıdır (İİK. m.39/I).

*** YİĞİT Elif, “Yoksulluk Nafakası”, SÜAMYOD., C. 5, S. 1, 2022, s. 1-37.

#

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir