1.Tarafların boşanmayı birlikte talep etmeleri yahut bir eşin açtığı boşanma […]
 Medeni Kanun madde 166/3 şartları yerine geldiği takdirde hakim boşanma […]
4721 sayılı Türk Medeni kanunun düzenlediği genel boşanma sebepleri; evlilik […]
Günümüzde yapılan evliliklerin sürdürülebilirliğinin istatiksel verilerle de kısaldığı ortda olmakla […]