1.Tarafların boşanmayı birlikte talep etmeleri yahut bir eşin açtığı boşanma […]
 Medeni Kanun madde 166/3 şartları yerine geldiği takdirde hakim boşanma […]
4721 sayılı Türk Medeni kanunun düzenlediği genel boşanma sebepleri; evlilik […]
Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi, evlilik birliği eşlerin ortak hayatı […]
Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin son fıkrasında düzenlenen ortak hayatın […]
Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesinde düzenlenen küçük düşürücü suç işleme […]
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, genel boşanma nedenidir. Evlilik birliğinin temelinden […]
Akıl hastalığı sebebiyle boşanma TMK m.165’te özel olarak düzenlenmiştir. Buna […]
Terk, Türk Medeni Kanunu’nun 164. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun düzenlemesine göre […]
TMK m.162’de düzenlenmiştir. Kanun bu 3 ayrı durumu tek başlık […]