Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi, evlilik birliği eşlerin ortak hayatı […]
Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin son fıkrasında düzenlenen ortak hayatın […]
Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesinde düzenlenen küçük düşürücü suç işleme […]
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, genel boşanma nedenidir. Evlilik birliğinin temelinden […]
Akıl hastalığı sebebiyle boşanma TMK m.165’te özel olarak düzenlenmiştir. Buna […]
Terk, Türk Medeni Kanunu’nun 164. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun düzenlemesine göre […]
TMK m.162’de düzenlenmiştir. Kanun bu 3 ayrı durumu tek başlık […]
Zina sebebiyle boşanma TMK  m.161’de kusura dayalı ve mutlak bir […]